czw. 22 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
XVI Konferencja Naukowo-Techniczna
 
 
 

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu
Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych
Rozłogi 19-21 czerwca 2011 roku

Organizatorzy:


PB POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
koordynator
Koordynator. Usługi dla nauki i biznesu
PTIE
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Podlaski Oddział
PAN
Komisja Analityki Środowiskowej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk

Patronat Medialny:


PB Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Kontakt

Sprawy organizacyjno-merytoryczne prowadzi
dr inż. Katarzyna Ignatowicz
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok
tel. 85 746 96 44, tel. kom. 728 998 653
fax. 85 746 9687 e-mail: konferencja14@wp.pl

Sprawy organizacyjno-finansowe prowadzi
mgr Agnieszka Świderska
Koordynator. Usługi dla nauki i biznesu
ul. Hetmańska 40 lok. 109, 15-727 Białystok
tel. (fax) 85 653 73 05, tel. kom. 696 170 729
e-mail: biuro@koordynator-uslugi.pl

Konto
Koordynator. Usługi dla nauki i biznesu
ING Bank Śląski S.A. 89 1050 1823 1000 0090 7166 4297

plik
 
XVI Konferencja Naukowo-Techniczna
      Plan konferencji
      Komunikat nr.1
      Komunikat nr. 2
      Komunikat nr. 3