pt. 23 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Projekt VIPSKILLS
 
 
 

Projekt VIPSKILLS ("Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers") realizowany jest w latach 2016-2019 w ramach działania Partnerstwo Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ (KA203).

Koordynatorem projektu jest dr inż. Dorota Krawczyk z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechniki Białostockiej będącej liderem projektu.
Partnerzy: University of Cordoba (Hiszpania) i Vilnius College of Technologies and Design (Litwa) oraz PZITB Białystok, przy wsparciu wielu firm i przedsiębiorstw z tych trzech krajów.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano uruchomienie szkoły letniej dla studentów z Polski, Hiszpanii i Litwy. Współpraca kadry dydaktycznej z różnych uczelni i praca studentów w międzynarodowych zespołach podczas tworzenia wspólnych projektów umożliwi wymianę doświadczeń, unowocześnienie metod nauczania, zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w innych krajach, a przede wszystkim dostosowanie treści zajęć i wykształcenie wśród studentów umiejętności do oczekiwań europejskiego rynku pracy.

Więcej informacji na stronie projektu

Wyniki kwalifikacji do szkoły letniej 2017