sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Lista Członków Rady Wydziału
 
 
 
Lista członków Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w kadencji 2016-2020
 
 1. dr hab. inż. Mariusz Adamski
 2. dr hab. Piotr Banaszuk, Prof. PB
 3. dr hab. inż. Izabela Bartkowska
 4. Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Prof. zw.
 5. dr hab. inż. Elzbieta Broniewicz
 6. dr hab. inż. Mirosław Broniewicz
 7. dr hab. inż. Andrzej Butarewicz
 8. dr hab. inż. Tadeusz Chyży, Prof. PB
 9. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
 10. Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Prof. zw.
 11. dr hab. inż. Andrzej Gajewski
 12. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Prof. PB
 13. dr hab. inż. Katarzyna J. Gładyszewska – Fiedoruk
 14. Prof. dr hab. inż. Romana Hejft
 15. Prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich
 16. dr hab. inż. Irena Ickiewicz, Prof. PB
 17. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
 18. Prof. dr hab. inż. Walery Jezierski
 19. dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, Prof. PB
 20. dr hab. inż. Andrzej Kobryń, Prof. PB
 21. dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk, Prof. PB
 22. dr hab. Edwin Koźniewski, Prof. PB
 23. Prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski, Prof. zw.
 24. dr hab. Grażyna Łaska, Prof. PB.
 25. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łoboda, Prof. zw.
 26. Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Prof. zw.
 27. dr hab. inż. Sławomir Obidziński
 28. dr hab. Janina Piekutin
 29. dr hab. inż. Cezary Pieńkowski
 30. Prof. dr hab. inż. Zbigniew A. P. Pininski
 31. dr hab. inż. Sławomir Poskrobko
 32. dr hab. inż Jolanta A. Prusiel
 33. Prof. dr hab. Anton Ravinski
 34. Prof. dr hab. Stanisław J. Rosochacki
 35. dr hab. inż. Iwona Skoczko
 36. dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz
 37. dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz
 38. dr hab. inż. Sławomir A. Sorko, Prof. PB
 39. dr hab. inż. Maria J. Sulewska, Prof. PB
 40. dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak, Prof. PB
 41. dr hab. inż. Zenon Szypcio, Prof. PB
 42. dr hab. Renata Świsłocka
 43. Prof. dr hab. inż. Viktar Tur
 44. Prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, Prof. zw.
 45. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Prof. PB
 46. Prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
 47. dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz
 48. dr Jolanta Piekut
 49. dr inż. Barbara Sadowska – Buraczewska
 50. dr inż. Beata Backiel-Brzozowska
 51. dr inż. Katarzyna Dołżyk - Szypcio
 52. dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
 53. dr inż. Elżbieta Rudczyk - Malijewska
 54. dr Zofia Tyszkiewicz
 55. dr inż. Maria Walery
 56. dr inż. Robert Ziółkowski
 57. mgr Anna Gryniewicka
 58. mgr inż. Marta Konopacka
 59. mgr Ewa Wojciuk
 60. mgr inż. Anna Żakowicz
 61. inż. Milena Cukierman– student
 62. Szymon Mierzejewski– student
 63. Konrad Nienałtowski– student
 64. Natalia Pałygiewicz – student
 65. inż. Małgorzata Pugacz– student
 66. Michał Stańczyk – student
 67. Łukasz Trybułowski– student
 68. Przemysław Tyszkiewicz– student
 69. Marcin Woźniak – student
 70. Katarzyna Zawalicz– student
 71. mgr inż. Ewa Szatyłowicz - student studiów dr.